Coachning kommer från engelskan och betyder galavagn eller turistbuss och beskriver något som fraktade viktiga människor från en plats där de var till en plats de vill komma till.