Vi på LUWA-Consulting har 16 års erfarenhet av olika ledarskap och chefsroller på olika nivåer inom vården, landstinget, privat och kommun.

12 års erfarenheten inom hälso-och sjukvård som sjuksköterska och då främst inom cancervården där vi har coachat i livets utmaningar med glädje och sorg där svåra samtal ingick.

Vi på LUWA har alltid velat hjälp andra må bättre och vägleda i dig i din förändringen oavsett vilken situation du befinner dig i. Vi har inställningen att det alltid går att få till en ljus sida även om den roll man har i yrket eller livet upplevs fel, skaver är tungt eller dystert genom att leva ”mitt i livet” från.

Tanke Hjärtat Handling

Vi på LUWA har alltid haft ett coachande förhållningsätt i de olika rollerna genom att lyfta individer, chefer, nya bakade cheftalanger, coachat medarbetare och grupper. Har handlett studenter och deltagit i olika kvalitet och utvecklingsprojekt.

Kompetensen är kandidatexamen i vårdvetenskap, Magisterprogram i management. Många andra kurser så som transformerande ledarskap, projektledning och arbetsmiljö som vi har användning för inom företaget.

Under alla år som vi på LUWA-Consulting har coachat personer och medarbetare så är målet att få det bekräftat papper och ska därför nu diplomeras under hösten 2020.

Coachar, handleder och verkar inom

Ledarskap – individuellt och i ledarroll

Utveckling – individuellt och grupp

Werksamhet – organisation och struktur

Arbetsmiljö – din egen och medarbetare