Ordet coach kommer i från den ungerska ordet Kôks som betyder en vagn som fraktade personer från en plats till en annan, med ex. häst och vagn. Det har sedan kommit att användas i engelskan och betyder då buss. Inom coachningen är det en metafor för en person som stödjer en annan eller ett team att ta sig “från nuläge till önskat läge”.

Coachning är ett strukturerat, kommunikativ och professionell samtalsmetodik. Coachen lyssnar aktivt och ställer kraftfulla frågor, vägleder, stöttar, uppmuntrar och ger stärkande feedback. Välbeprövade och validerade verktyg kan användas som hjälp för att uppnå önskat resultat.

LUWA-Consulting definition av coachning

Att på ett lösningsfokuserat och systematiskt tillvägagångsätt bli vägledd utifrån sin egna tanke, utmana det som känns i sitt hjärta och stötta och skapa mod för dig till den handling som du önskar.

Coachning bygger på ett partnerskap mellan coachen och den som individ/gruppen som coachas. Genom coachning skapas möjligheter för individ eller gruppen att växa genom medvetenhet och ansvarskänsla till att optimera sina resurser.

Coachning hjälper individer / grupper att:

Framtidsfokusera och lösa problem alternativt finna nya uppslag

Uppnå önskade resultat och personliga mål / visioner

Frigöra sin potential och använda sina styrkor till fullo

Förbättra sina prestationer, fördjupa sitt lärande och öka sin livskvalitet

Nå personlig mognad genom ökad självinsikt

Coachning passar dig som:

vill bli en bättre ledare och bli kraftfullare i ditt självledarskap

vet att du har potential att göra mer i ditt liv och utnyttja dina resurser bättre

vill förändra en del i ditt liv

har ambitioner både privat och i jobbet och som tycker båda delarna är lika viktiga.